RoIP

RoIP

Son yıllarda özellikle GSM’in dünya çapında yaygınlaşması, Tetra gibi sayısal
telsiz sistemlerinin kullanıma geçmesinden sonra analog telsiz sistemlerine olan
talebin azalması bekleniyordu. Ancak yaygın kullanıcı tabanı ve haberleşme için
sağladığı ekonomik avantajlar analog telsiz sistemlerinin beklenenden daha uzun
süre revaçta olacağını göstermektedir. RoIP, kullanılan analog telsiz altyapısı
(VHF, UHF gibi) ve coğrafi konumdan bağımsız olarak analog telsiz
sistemleri arasında haberleşme imkanı sunmaktadır.

Şekil 1. – RoIP Sistem Bileşenleri [3]

 1. Analog Radyo Köprüsü (Analog Radio Bridge, ARB).
  Analog radyo sistemlerinin sayısal olarak RSC’ye bağlantısını sağlayan cihazdır.
  Cihaz üzerinde analog telsiz ünitesine bağlantıyı sağlayan analog ses portları,
  PTT ve ağ bağlantısı için Ethernet arayüzleri bulunmaktadır. Oturum denetimi SIP
  (Session Initiatin Protocol, RFC 3261) ile sağlanmakta olup, ses verisi RSC’ye
  RTP (Real-Time Transport Proocol, RFC 3550) ile sağlanmaktadır. PTT denetimi
  yine RSC tarafından ağ bağlantısı üzerinden gerçekleştirilmektedir.
 2. RoIP Oturum Denetçisi (RoIP Session Controller,
  RSC)
  . RSC, seçilen radyo şebekeleri arasında ses kanallarının kurulmasını
  ve anahtarlanmasını sağlar. PTT denetimi RSC üzerinden gerçekleştirilir. RSC
  ayrıca, PSTN ve GSM gibi konvansiyonel ayrıca SIP/H.323 tabanlı VoIP ağlarına
  bağlantı için arayüzleri içerir. RSC, analog telsiz sistemlerinden, PSTN, GSM ve
  VoIP ağlarına yapılan bağlantılar için ortam geçidi vazifesi görür.
 3. RoIP Oturum Yöneticisi (RoIP Session Manager,
  RSM/Dispatcher)
  . Analog telsiz sistemleri arasında haberleşmenin sağlanması
  için, kanal tahsisinin yapılması, gerçek zamanlı izlenmesi ve istendiğince
  sayısal ortama kaydedilmesini sağlar. RSM ayrıca gerektiğinde PSTN, GSM veya
  VoIP istikametlerine bağlantıların yapılmasını sağlar.

 

Sistem bileşenleri arasındaki bağlantılar paket ağları üzerinden IP protokolü
ile gerçekleştirilmektedir. IP ağları üzerinden yapılan ara bağlantı, coğrafi
olarak birbirinden izole edilmiş analog telsiz sistemlerinin birbirleri ile
haberleşmesine olanak sağlamaktadır.

RoIP, kullanılan analog telsiz altyapısından (VHF, UHF veya HF/SSP)
bağımsız olarak analog telsiz sistemleri arasında bağlantıyı sağlayabilmektedir.
Sistem ayrıca sürekli çevrim içi durumda tutularak arşivleme amacı ile tüm
haberleşmenin kaydedilmesi amacıyla kullanılabilmektedir.